HOME | IN DE PERS | CONTACT | FRANCAIS | ENGLISH
AUTOCARS

KLACHTEN

Aan elke klacht die ons bereikt wordt gevolg gegeven. Hoe juister u ons de gegevens meedeelt, hoe vlugger we de betrokkene kunnen terugvinden en interpelleren.

Klachten in verband met:
- een taxirit : juist vertrekadres en tijdstip, eventueel nummerplaat
- telefonist: juiste tijdstip, man of vrouw
- rijgedrag: nummerplaat en juiste tijdstip

U kan zich eveneens wenden tot:
- De Verkeerspolitie, sectie taxi’s, Oudaan 5, 2000 Antwerpen, 03 202 58 85
- Stad Antwerpen, 4e directie, dienst taxi’s, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen